Công ty cung ứng nhân lực Kiến Vàng 247
Một trong những dịch vụ thương mại chủ lực mà công ty phát triển nguồn nhân lực Kiến Vàng 247 cung cấp là cung ứng nguồn nhân lực. Kiến Vàng 247 đã cung cấp cho hơn 50.000 nhân viên đang làm việc tại hơn một trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước trong suốt hơn 7 năm hình thành và phát triển.