Dịch vụ hợp thức hóa lao động Kiến Vàng 247 sẽ thực hiện các công việc gì?
Ký thỏa thuận lao động với người lao động
Duy trì cơ sở dữ liệu và hồ sơ nhân sự bằng cách quản lý, cập nhật và duy trì chúng
Nên liên hệ với các công ty đối tác để xác minh việc tham dự và tiền thưởng
Lập bảng lương chung và tính lương thưởng
Nhân viên nhận lương được chuyển giao
Giải đáp các vấn đề liên quan đến lương và chính sách